Naše služby

Online poradňa

Skĺbením všetkých oblastí, v ktorých poskytujeme služby a spojením dlhoročných skúseností odborníkov vo svojich oblastiach sme schopní poskytovať okamžité a komplexné odpovede na otázky. Široké portfólio nami poskytovaných služieb zabezpečí komplexný pohľad na problematiku ako z hľadiska daní, tak aj účtovníctva a miezd. Poradňa je plná najnovších informácií z oblasti daní, účtovníctva, miezd a v neposlednom rade aj práva.

Prináša riešenie každodenných problémov spoločností s praktickými príkladmi s cieľom či už pomôcť spoločnostiam predchádzať prípadným chybám, alebo s cieľom poskytnutia možnosti overiť si prijaté závery a rozhodnutia spoločností.

  

Výhody používania poradne:

  • Okamžité odpovede na bežne sa vyskytujúce problémy v praxi
  • Aktuálne odpovede s ohľadom na meniacu sa legislatívu
  • Záruka odbornosti
  • Možnosť poskytnutia garantovanej odpovede potvrdenej pečiatkou daňového poradcu

Neváhajte a vyskúšajte

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom, telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

Naše ďalšie služby

Daňové poradenstvo

Zameriavame sa na potreby širokého spektra klientov s ohľadom na potrebu pružnej reakcie na rýchlo sa meniacu legislatívu v oblasti daní. Daňoví poradcovia a asistenti daňových poradcov zapísaní v Slovenskej komore daňových poradcov sú zárukou komplexných a rýchlo dostupných informácií s garanciou odbornej kvality.

Viac info

Spracovanie a vedenia účtovníctva

Služby vedenia účtovníctva a spracovania mzdovej agendy zabezpečujeme prostredníctvom tímu odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami vo svojom obore, pričom využívame najmodernejšie riešenia formou online softvéru. Bohaté skúsenosti v spojení s dynamicky sa rozvíjajúcim softvérom sú zárukou kvalifikovaných a pružných výsledkov

Viac info

Personalistika a mzdy

Oblasť mzdovej evidencie a personalistiky predstavuje jednu z najdôležitejších problematík vo vnútornom svete firmy. Spracovanie citlivých údajov zabezpečujeme prostredníctvom moderných systémov, ktoré zaručujú plnú kompatibilitu s právnymi normami Slovenskej republiky a EU.

Viac info