Naše služby

Daňové poradenstvo

Vieme, že úspech poradenskej spoločnosti je podmienený kvalitou jej ľudí, ktorí sú schopní nielen realizovať riešenie podľa predstáv klienta, ale aj zvážiť a navrhnúť alternatívne riešenie, ktoré pri rešpektovaní všetkých zákonných pravidiel a morálnych zásad zabezpečí optimálnu realizáciu jeho zámerov.

Nakoľko daňové poradenstvo, ako špecifickú formu uplatňovania daňového práva, je možné realizovať len prostredníctvom profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami, poskytuje spoločnosť TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. tieto služby prostredníctvom daňových poradcov zapísaných v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov a prostredníctvom asistentov daňových poradcov zapísaných v zozname asistentov daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov.

Činnosti, ktoré poskytujeme našim klientom:

  • Poradenstvo a konzultácie
  • Daňové priznania (z príjmov, z pridanej hodnoty, z motorových vozidiel)
  • Daňové právo
  • Medzinárodne dane
  • Zastupovanie pred daňovým úradom pri daňovej kontrole
  • Tím odborníkov k vašej dispozícii

Máte záujem o službu?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom, telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

Kontaktovať nás

Naše ďalšie služby

Spracovanie a vedenia účtovníctva

Služby vedenia účtovníctva a spracovania mzdovej agendy zabezpečujeme prostredníctvom tímu odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami vo svojom obore, pričom využívame najmodernejšie riešenia formou online softvéru. Bohaté skúsenosti v spojení s dynamicky sa rozvíjajúcim softvérom sú zárukou kvalifikovaných a pružných výsledkov

Viac info

Personalistika a mzdy

Oblasť mzdovej evidencie a personalistiky predstavuje jednu z najdôležitejších problematík vo vnútornom svete firmy. Spracovanie citlivých údajov zabezpečujeme prostredníctvom moderných systémov, ktoré zaručujú plnú kompatibilitu s právnymi normami Slovenskej republiky a EU.

Viac info

Online poradňa

Prinášame jedinečný zdroj dát. Vyhľadávanie v databáze ponúka okamžitú odpoveď tvorenú okruhom odborníkov. Každou odpoveďou získate aktuálne informácie. Všetky odpovede obsahujú vzájomne súvisiace informácie z oblasti práva, daní a účtovníctva. Výsledky sú originálne a inšpirujúce.

Viac info