Naše služby

Spracovanie a vedenia účtovníctva

Mať tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami v oblasti vedenia účtovníctva je garantom vysokej kvality poskytovaných služieb.

Vzhľadom k tomu, že sa venujeme aj poradenstvu v oblasti daní a daňovému právu, vieme pružne a kvalifikovanie posúdiť jednotlivé účtovné prípady ešte pred ich samotným zaúčtovaním aj z pohľadu daní a obchodného práva. 

Činnosti, ktoré poskytujeme našim klientom:

  • Profesionálne vedenie účtovníctva a vypracovanie účtovnej závierky
  • Metodika účtovníctva
  • Reporting a kontrola účtovníctva
  • Účtovný audit
  • Tím odborníkov k vašej dispozícii

Máte záujem o službu?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom, telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

Kontaktovať nás

Naše ďalšie služby

Daňové poradenstvo

Zameriavame sa na potreby širokého spektra klientov s ohľadom na potrebu pružnej reakcie na rýchlo sa meniacu legislatívu v oblasti daní. Daňoví poradcovia a asistenti daňových poradcov zapísaní v Slovenskej komore daňových poradcov sú zárukou komplexných a rýchlo dostupných informácií s garanciou odbornej kvality.

Viac info

Personalistika a mzdy

Oblasť mzdovej evidencie a personalistiky predstavuje jednu z najdôležitejších problematík vo vnútornom svete firmy. Spracovanie citlivých údajov zabezpečujeme prostredníctvom moderných systémov, ktoré zaručujú plnú kompatibilitu s právnymi normami Slovenskej republiky a EU.

Viac info

Online poradňa

Prinášame jedinečný zdroj dát. Vyhľadávanie v databáze ponúka okamžitú odpoveď tvorenú okruhom odborníkov. Každou odpoveďou získate aktuálne informácie. Všetky odpovede obsahujú vzájomne súvisiace informácie z oblasti práva, daní a účtovníctva. Výsledky sú originálne a inšpirujúce.

Viac info