Naše služby

Personalistika a mzdy

Mzdy nie sú len o výpočte, zahŕňajú rozsiahly komplex problematiky s prienikom do právnych, daňových, účtovných oblastí, ako aj problematiku ochrany osobných údajov. Individuálnym prístupom vieme ponúknuť definovať existujúce  problémové oblasti a vytvoriť tak komplexné a zrozumiteľné riešenie pre klienta. Odborne zastrešujeme celý proces a ponúkame plnú zodpovednosť v oblasti, pričom dbáme na ochranu citlivých informácii, ktoré táto agenda zahŕňa.

Činnosti, ktoré poskytujeme našim klientom:

  • Vedenie mzdovej evidencie a mzdové poradenstvo
  • Personálno - právne poradenstvo
  • Poradenstvo a tvorba pracovných zmlúv
  • Komunikácia s poisťovňami, finančnou správou a kontrolnými úradmi štátnej moci a zastupovanie pri kontrole zo strany štátnych orgánov

Máte záujem o službu?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom, telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

Kontaktovať nás

Naše ďalšie služby

Daňové poradenstvo

Zameriavame sa na potreby širokého spektra klientov s ohľadom na potrebu pružnej reakcie na rýchlo sa meniacu legislatívu v oblasti daní. Daňoví poradcovia a asistenti daňových poradcov zapísaní v Slovenskej komore daňových poradcov sú zárukou komplexných a rýchlo dostupných informácií s garanciou odbornej kvality.

Viac info

Spracovanie a vedenia účtovníctva

Služby vedenia účtovníctva a spracovania mzdovej agendy zabezpečujeme prostredníctvom tímu odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami vo svojom obore, pričom využívame najmodernejšie riešenia formou online softvéru. Bohaté skúsenosti v spojení s dynamicky sa rozvíjajúcim softvérom sú zárukou kvalifikovaných a pružných výsledkov

Viac info

Online poradňa

Prinášame jedinečný zdroj dát. Vyhľadávanie v databáze ponúka okamžitú odpoveď tvorenú okruhom odborníkov. Každou odpoveďou získate aktuálne informácie. Všetky odpovede obsahujú vzájomne súvisiace informácie z oblasti práva, daní a účtovníctva. Výsledky sú originálne a inšpirujúce.

Viac info